Værdier

Værdier

Levende, autentisk og selvvalgt kristentro

 • En ægte og naturlig del af hele skolens liv
 • Troen formidles relevant og anvendeligt
 • Troen formidles autentisk – med plads til både glæde og tvivl
 • Invitation til kristent fællesskab og personlig relation til Gud
 • Troen er et tilbud - valget er frit

Ambitiøs faglighed

 • Den enkelte elev flytter sig
 • Høj kvalitet i undervisningen
 • Differentierede undervisningstilbud
 • Højt elevengagement
 • Støtte i at udfolde talenter og interesser

Alle har stor værdi

 • Den enkelte elev er værdifuld
 • Andre er værdifulde
 • Forskellighed og mangfoldighed giver værdi og respekteres
 • Plads til initiativ, spontanitet og latter
 • Det er i orden at lave fejl 

Indsigt og udsyn

 • Dannelse og livsduelighed
 • Kendskab til sig selv
 • Kendskab til sig selv i relation til andre
 • Se sig selv og sin rolle i de større sammenhænge
 • Støttes i at turde drømme og at forfølge de bedste

Følgeskab og venskab

 • Den enkelte ses og tages alvorligt
 • Medarbejdere, der involverer sig, er i dialog og giver retning
 • At tale om det, der er svært
 • Åbenhed, ærlighed og nærvær i samspillet med andre
 • Venskaber for livet