Priser og aftaler

Priser og aftaler

Priser:

Skolen er meget stor og priserne afhænger derfor af det behov man har, og der er mange muligheder for at gøre brug af faciliteterne. Derfor finder du ikke en fast prisliste, du kan gå ud fra og få et eksakt svar her og nu.

Men et par eksempler kan være:

  • En weekendlejr med ca. 70-100 deltagere koster i leje 12.000 kr. Hertil kommer forbrug af el, vand, varme, fotokopier og kaffe. Forbruget faktureres til markedspriser (priser der reguleres: el 2,31 kr. pr. kWh, vand 49,86 kr. pr. m3, varme 782,02 kr. pr. MWh). En weekendlejr er fra fredag sidst på eftermiddagen til søndag eftermiddag. Forbruget af el, vand og varme kan komme op på 3-4.000 kr. for 100 personer for en weekend om sommeren og lidt højere om vinteren.
  • Hallen kan lejes i en weekend for 2.500 kr.
  • Er man et mindre selskab, der lejer f.eks. 10 værelser og et par samlingslokaler, vil prisen typisk blive sat som en takst pr. deltager pr. nat. Taksten ligger på 75 - 110 kr. excl. forbrug af el, vand, varme, kopier og kaffe.
  • El, vand, varme, kopier og kaffe faktureres efter måler.
  • Priserne reguleres årligt i takt med inflationen.

Aftaler:

Hurtigst muligt i forløbet skrives en kontrakt, der typisk indeholder lejemålets:

- periode, - omfang, - pris, - rengøringsaftale, - tiltrædelse

Skolen lejes aldrig ud med køkkenpersonale, men der er selvfølgelig en kontaktperson, som man kan kontakte under lejren, hvis noget uventet opstår.