Økonomi

Økonomien

Skoleøkonomien bliver dannet af Rudehøj Efterskoles ugepris fratrukket statslig elevstøtte. Senest i starten af juli sendes der en betalingsopgørelse. Den viser den samlede skoleøkonomi og den enkelte rate, hvor ugeprisen er fratrukket den statslige elevstøtte. 1. rate opkræves via PBS til betaling 1. august ved skoleårets start. Bliver der ikke sendt en betalingsopgørelse, kommer den, når vi har modtaget elevstøtten.

Du kan klikke her for at  beregne en anslået pris. Du skal scrolle lidt ned og vælge fanebladet "Beregn pris". Husk at vælge det rigtige skoleår.