Bestyrelsen

Bestyrelsen

Johannes Korsholm Thomsen

Formand
E-mail: johannesthomsen(at)gmail.com

Gift med Anna og far til tre, hvor den ældste i skoleåret 2021/2022 gik på Rudehøj. Ansat i Center for Familieudvikling som arbejder for trivsel for børn og voksne. Desuden iværksætter med vision for mere og bedre samtale i de nære relationer. Er en del af bestyrelsen, fordi jeg gerne vil arbejde for, at vores unge trives og får ballast til at klare sig godt i livet - både fagligt, socialt og mentalt. Er optaget af, hvordan vi som skole danner værn for de unge mod den udbredte mistrivsel i generationen.

 

 

Heidi Korsholm Knudsen

Næstformand
E-mail: heidi.k.knudsen(at)gmail.com

Jeg er gift med Torben, og sammen har vi tre dejlige bøn i alderen 9-17 år. Vi har været en del af Dansk Oase, siden vi i 2003 oplevede Sommer Oase i Odder i nye rammer på en fantastisk efterskole. Jeg brænder for børn og unges møde med deres far i himlen, og har derfor også tidligere være medlem af BUO´s bestyrelse. Jeg har siden hen været heldig at opleve en fantastisk efterskole inde fra.  Jeg brænder for at de unge på RE får de bedste rammer til at erfare hvem de er som Guds barn, og finde deres identitet i ham. At den må være mobil så de med mod, robusthed, viden og høj faglighed tager den identitet med hvor de er. Vi kommer til dagligt i Kvaglund Kirke i Esbjerg, som er en sognekirke der er medlem af Dansk Oase. Jeg arbejder til dagligt med virksomheds udvikling som udviklings konsulent hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

 

 

Daniel Møller Kongsgaard

Jeg er gift med Maiken, der er uddannet pædagog og nu ved at uddanne sig til familieterapeut på DFTI (tidligere Kempler). Vi har 3 børn i alderen 4-11 år. Jeg har været en del af Dansk Oase siden 2010 og har tidligere været BUO repræsentant i Oaselederskabet. Vi er medlemmer af Aarhus Valgmenighed, men kommer også i Saralystkirken i det sydlige Aarhus.

Jeg er passioneret for arbejdet med unge mennesker og efterskolelivet står for mig personligt som nogle af de vigtigste og mest retningsgivende år. Den base der dannes i efterskole årene og de følgende lejre og fællesskaber er noget af det bedste vi kan give vores unge mennesker med i deres livsvandring og efterfølgelse af Jesus. Vandringen og mentorskabet med vores unge forudsætter også et godt og engageret forældreskab, så det er også vigtigt for mig at vi er en skole, der har tæt samarbejde og forventer engagement fra forældrene. Den lokale kirke og den enkeltes følgeskab med Jesus er verdens håb og det vil jeg gerne være med til at lægge som fundament i efterskoleårene. Jeg har selv ansættelse i den finansielle sektor og set hvordan et arbejdsliv kan bære stor frugt. Det er enormt vigtigt at give vores unge en faglighed og en identitet med, som de kan bruge i enhver sammenhæng – også i deres arbejdsliv.

 

 

Gitte Schou-Jensen

Jeg bor i Skærbæk mellem Kolding og Fredericia med min mand Keld og tre børn. Vi har i mange år været en aktiv del af Kolding Valgmenighed, som er under Oase. 

De to ældste børn har gået på Rudehøj Efterskole og det er blevet meget tydeligt, hvor værdifuldt efterskolelivet har været for dem, deres ballast og deres ungdomsliv.

 Det er et stort privilegie at kunne sende sine børn på en efterskole som Rudehøj, hvor den enkelte bliver mødt og udfordret i rummelige og trygge omgivelser – med Gud og personlig kristentro som en vigtig dimension. Derfor vil jeg også gerne bidrage i bestyrelsen og arbejde for at Rudehøj Efterskole kan blive ved med at stå stærkt.

Til daglig er jeg studievejleder i Studievalg Danmark og vejleder unge og voksne om videregående uddannelsesmuligheder og karriere. Den viden og de erfaringer, jeg har fra det arbejde, vil jeg også gerne sætte i spil i Rudehøjs bestyrelse.

 Jeg er valgt ind som Børne- og Ungdomsoases repræsentant i Rudehøjs bestyrelse, så vi husker sammenhængen mellem BUO og Rudehøjs værdier og aktiviteter.

 

 

Anika Follmann Kammadanam

 

 

Merete Dalsgaard

 

 

Jonatan Rabjerg

Jeg bor i Aarhus med min kone, Gitte, hvor vi har været aktive medlemmer i Aarhus Valgmenighed siden vi begge flyttede til byen for at studere i 2016. Sammen har vi også været udsendt af menigheden til Sydafrika. Jeg har tidligere været ansat som ungdomskonsulent i Børne- og UngdomsOase, og arbejder til dagligt i Youth For Christ Danmark.

Jeg er blevet en del af Rudehøjs bestyrelse for at være med til at arbejde for, at unge får oplevelsen af, at der er en plads i fællesskabet til dem, uanset hvilke trosspørgsmål eller kampe de må opleve, eller hvor lidt/meget de har oplevet, at troen har relevans for dem i deres liv. Efterskolelivet kan både være en katalysator for en fremtid med sunde relationer, men det kan også blive det modsatte, hvis ikke vi arbejder med at bryde de falske forventninger til fællesskabet. Jeg brænder særligt for, at unge får en udvidet og positiv forståelse af, hvordan kristne fællesskaber kan tage sig ud.