Generalforsamling 2023

Generalforsamling på Rudehøj

Hermed indkaldes til online generalforsamling for Rudehøj Efterskoles skolekreds.

 

Generalforsamlingen bliver online igen i år. Det har vi valgt, fordi det gør det muligt at deltage, uanset hvor i Danmark man bor, og fordi vi synes, at online-formatet har virket rigtigt fint de sidste par år.

 

Generalforsamlingen afvikles i øvrigt på samme måde som altid: Du får indsigt i skolens liv, dagligdag og økonomi, du kan stille spørgsmål til skolens ledelse og bestyrelse, og du kan stemme ved afstemningerne.

 

Online generalforsamling

Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19.00-20.30 på nedenstående link

Vi glæder os til at mødes med jer online.

 

På bestyrelsens vegne

Vinnie Svinth Nielsen

Formand

Se indkaldelse, årsberetning og nøgletal her

 

 

 

Link til Online generalforsamling

Rudehøj Efterskoles Online Generalforsamling

 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Forstanderens beretning.

4.     Godkendelse af det reviderede regnskab.

5.     Indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er kr. 100 årligt

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Vinnie Svinth (modtager genvalg)

Suppleanter: Ingen

DanskOases repræsentanter fortsætter uændret: Gitte Schou-Jensen og Daniel Kongsgaard Møller

8.     Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Deloitte.

9.     Eventuelt

 

Forslag til emner:
Har du forslag til emner til pkt. 5, så send en e-mail til info@rudehoj.dk senest 7. april 2022.

Endelig dagsorden
Find endelig dagsorden på Rudehoj.dk fra 12. april 2023.

Kontingent:
Du har stemmeret i 2023, når du har betalt kontingent.
Kontakt eventuelt Tine Bak Sørensen på tlf. 8780 0606. 

Regnskab:
Regnskabet kan rekvireres hos Tine Bak Sørensen på tb@rudehoj.dk.

 

Rudehøj Efterskoles On-Line Generalforsamling