Forældresamarbejde er vigtigt og vi ser det som utroligt væsentligt

Forældresamarbejde

På Rudehøj ser vi samarbejdet med elevernes hjem som utroligt væsentligt for at  svære situationer kan imødegås, og at den erfaring og det kendskab, forældre naturligvis har til deres unge, kan komme skolen gavn.

Derfor er det vigtigt for os at kommunikationen mellem skole og hjem foregår så let som muligt.

Vi tager ansvaret for de betroede guldklumper meget alvorligt og prøver at finde en balance mellem at informere rigeligt og informere rimeligt. Forældres behov for information er forskellige og vi indbyder til, at man kommunikerer sine behov til skolen.

Som forældre kan man forvente flg. fra skolen:

 • Kort møde med familiegruppelærer første skoledag ved gennemgang af værelse og drøftelse af særlige hensyn til den enkelte elev.
 • Lærere, der tager deres ansvar for nærhed og voksenansvar alvorligt.
 • Kontakt fra skolen i løbet af de to første uger. Herefter ved en statussamtale omkring efterårsferien, og en afslutningskontakt i juni.
 • Statussamtaler med familiegruppelærer en gang i efteråret og med faglærere en gang efter jul.
 • Forældremøde eller lignende
 • Evalueringer fra skolen 2 gange årligt med karakterer og evaluering af arbejdsindsats, trivsel, personlig udvikling mv.
 • Invitation til arrangementer på skolen

  • Musical
  • Forårsfest
  • "Forældrekaffe" op til ferier og forlængede weekends

 • Adgang til Viggo (intranet)

  • Information om elevens klasse
  • Informationer fra klassens lærere
  • Mulighed for at følge med i elevens fravær
  • Mulighed for at se elevens tilmeldinger til f.eks. weekendliste
  • Hurtigere information fra skolen
  • Relevante dokumenter og informationer

Som skole forventer vi af elevernes forældre:

 • at forældrene ser samarbejdet med skolen som væsentligt for et succesfuldt ophold
 • orienterer skolen om væsentlige aspekter for elevens trivsel:

  • faglige udfordringer
  • sociale aspekter
  • vigtige familiære hændelser
  • særlige hensyn, der skal tages fra skolens side.
  • også de historier, man helst vil tage afstand fra, men som man må forvente vil indvirke på elevens trivsel