Her kan du læse mere om økonomien i at have et barn på efterskole

Økonomi / Lokal efterskolestøtte

Hvad koster det at gå på Rudehøj Efterskole?

Et ophold på Rudehøj Efterskole varer i 42 uger og koster 2.620 kr. pr uge i skoleåret 2024/25. Prisen dækker undervisningsmaterialer, kost, logi og alle rejser. (Vaccinationer i forbindelse med rejse, betaler familien selv for) Vi opkræver desuden 2.000 kr. i indmeldelsesgebyr, når dit barn er blevet tilbudt en plads på efterskolen.

Prisen, som I skal betale, er dog noget mindre end ugeprisen, da staten giver tilskud til alle familier afhængig af husstandens indkomst. Her kan du beregne, hvad et efterskoleophold koster for jeres familie, efter den statslige elevstøtte er fratrukket. Staten beregner tilskuddet ud fra husstandens samlede indkomst i det kalenderår, der ligger to år før skolestart. 

Den statslige elevstøtte fratrækkes skolepengene inden de opkræves. Skolepengene betales i 11 månedlige rater. Første rate opkræves i august ved skolestart.  

 

Særlige muligheder for økonomisk støtte

Hvis I har svært ved at betale et efterskoleophold, er det muligt at søge om lokal efterskolestøtte hos os. Lokal efterskolestøtte er en pulje, der er øremærket til at hjælpe familier, der har svært ved at finansiere et efterskoleophold, selvom de får statslig elevstøtte.

Lokal efterskolestøtte tildeles som udgangspunkt i faste portioner a 10.000 kr., 15.000kr. og 20.000kr. til et års efterskoleophold. Hvilke familier, der kan få tildelt lokal efterskolestøtte, er baseret på en konkret individuel vurdering fra skolens side. I denne vurdering indgår typisk følgende faktorer:

  • Nedgang i økonomi i husstanden pga. ændret arbejdssituation (arbejdsløshed).
  • Nedgang i økonomi i husstanden pga. længere varende sygdom i hustanden.
  • Nedgang i økonomi i husstanden pga. skilsmisse eller dødsfald.
  • Udfordret husholdningsbudget i husstanden pga. lav husstandsindkomst.
  • Udfordret husholdningsbudget i husstanden pga. mange børn i husstanden.
  • Børn fra socialt udfordrede familier.

 

 

Hvis I har behov for at søge lokal efterskolestøtte, skal du tage kontakt til skolens forstander, Kim Klokmose, på 87800606 eller ved at skrive til kk@rudehoj.dk