Her kan du læse mere om økonomien i at have et barn på efterskole

Økonomien

Det koster penge at sende elever på efterskole, men staten yder støtte til forældrebetalingen. Denne støtte udregnes efter forældrenes indkomst.
Skoleøkonomien bliver altså dannet af Rudehøj Efterskoles ugepris fratrukket den statslige elevstøtte. 

Du kan beregne din egen pris her. Du skal scrolle lidt ned og vælge fanebladet "Beregn pris".