Kørekort som valgfag

Kørekort

De nye kørekortregler giver unge på 16 år og 9 måneder muligheden for at tage kørekort.

Er du derfor 16 år og 9 mdr. til marts 2020, har du muligheden for at tage kørekort som et valgfag på Rudehøj Efterskole.

Er der 6 tilmeldte opretter vi et hold i samarbejde med Spliid´s Køreskole. Teoriundervisningen vil foregå på efterskolen. Der er egenbetaling på erhvervelse af kørekortet. Rudehøj Efterskole kan tilbyde 10% rabat på ”Spliid-pakken”.

Se priserne på køreskolens hjemmeside spliid.dk

Køretimer, manøvrebane, glatbane, teoriprøve og køreprøven vi vil så vidt muligt arrangeres udenfor skoletiden. Hvis ikke dette kan lade sig gøre, vil det være lovligt fravær.

Målsætningen er at starte kørekortundervisningen i januar 2021.
For de interesserede elever, vil der i efteråret blive indbudt til et infomøde for både elever og forældre.