Elever med særlige behov og mulighederne på Rudehøj Efterskole

Elever med særlige behov

Vi er ikke en specialefterskole, men en efterskole rettet mod almindeligt begavede elever, men vi optager også ca. 10 elever med særlige handicap/udfordringer, dog primært i 9. og 10. klasse.

Rudehøj Efterskole er ikke en specialefterskole for elever med ADHD, men vi kan i dagligdagen tage de særlige hensyn, der gør det muligt for dem at indgå naturligt og uproblematisk i elevgruppen, udvikle sig og knytte gode venskaber.

Hvert år optager vi omkring 10 elever med forskellige diagnoser eller udfordringer. Vi har både stor erfaring med elever med ADHD, ADD eller udfordringer indenfor autismespektret. For at vurdere om ansøgeren vil passe godt ind i efterskolens miljø tager vi to grundige samtaler og vi har også brug for den seneste skoleudtalelse og PPR-papirer. Ind imellem kan det også blive nødvendigt at tage en samtale med den lokale UU-vejleder.

Eleverne med særlige behov er en integreret del af Rudehøj Efterskole. Undervisningen foregår på forskellige niveauer. Det gør at vi nemmere kan målrette undervisningen og tilgodese denne elevgruppes særlige behov. Eleverne vil blive placeret i familiegrupper sammen med de andre elever. Ca. en gang om ugen vil den lille gruppe af elever mødes med en kompetent lærer, hvor de i fred og ro kan tale om deres oplevelser og finde hjælp til at tackle de særlige udfordringer de måtte stå i.

Vi har rigtig mange gode og dejlige erfaringer med elever med særlige behov på Rudehøj Efterskole, men både af hensyn til den unge og til skolen tøver vi heller ikke med at sige nej til de ansøgere som vi skønner, ikke vil passe ind i miljøet. Vi ønsker at det skal blive en god oplevelse for den enkelte elev.

Du har mulighed for at høre endnu mere om vores undervisningstilbud til elever med særlige behov ved at kontakte viceforstander Merete Kristiansen på mk(at)rudehoj.dk eller på 28266838.