Efterskole 10. klasse → Læs om vores 10. klasse efterskole forløb

10. REACH

På Rudehøj minder 10.klasse på efterskole nok meget om 10. klasser andre steder. For det er endnu et år med undervisning frem mod at kunne gå til folkeskolens prøver, når vi rammer sommeren.

Og så alligevel - vi har prøvet at forme vores 10. klasse efterskole, så den giver mest mulig mening for flere forskellige elever.

Hvis du overvejer at skulle i 10. klasse på efterskole, så er du meget velkommen til at tage kontakt til os, og hvis du har lyst, så er du meget velkommen til at komme forbi til en rundvisning, hvor vi også gerne svarer på alle de spørgsmål du evt. måtte have.

Du kan også se folderen om vores undervisningstilbud her.

Niveaudelt undervisning

I dansk, matematik og engelsk kører vi niveaudelt undervisning, for bedst muligt at kunne både støtte og udfordre alle elever på det niveau de er på. Efter årets undervisning er det både muligt at aflægge prøve i FP9 og FP10.

Vi oplever den niveaudelte undervisning som et værdsat tiltag både hos elever og lærere. Hvis du er særlig stærk i engelsk, så får du muligheden for at til stadighed at rykke dig fagligt. Du bliver udfordret og hjulpet godt på vej. 
Eller, hvis du er udfordret i dansk, så får du muligheden for at være på et mindre hold, hvor støtten er større, og hvor der er bedre tid til at gennemgå tingene en ekstra gang. 

Årgangsrejser

På Rudehøj ved vi, hvor fantastisk det kan være at rejse - og i 10. klasse rejser vi også sammen som årgang. Det er altid er særligt fokus for os, at når vi rejser sammen, så rejser vi pga. indholdet.

Vi fylder altid noget innovativt indhold på vores ture, som dog også altid giver mulighed for at hygge sammen og få nogle skønne oplevelser sammen.

De seneste år har vi været i New York, hvor vi både får en på opleveren i kulturen, men også har fokus på at række ud og hjælpe - bl.a. i et lokalt suppekøkken eller lignende.

Humanitært iværksætteri

På Rudehøj oplever vi, at alle elever har ressourcer, de kan bruge til at hjælpe andre. Humanitært Iværksætteri er et fag, som sætter rammerne for, at eleverne kan blive bevidste om disse ressourcer og bruge dem i humanitært arbejde. De modtager undervisning i innovation, projektledelse og humanitært arbejde. Derigennem får de indsigt i hvordan de kan række ud til lokalsamfundet, der hvor de er og med de evner, de har. Vi øver os i dette ved at lave events og happenings lokalt under navnet ”Elsk Odder”. Elsk Odder er en del af ”Elsk Danmark”, som organiserer frivilligt arbejde i hele landet. Arbejde, som har til hensigt at udøve venlighed, hjælpsomhed og gæstfrihed

Reflektion/dannelsesfaget:

Et fag der favner både kristendom og samfundsfag. Faget stiller skarpt på samfundsmæssige og religiøse dilemmaer og spørgsmål fx etiske dilemmaer, tro, holdninger og tanker også med udgangspunkt i vores kristne værdigrundlag. Vi reflekterer og debaterer holdninger, værdier og lærer at forholde os til, at andre kan mene noget andet end mig selv. Alle holdninger har ret og respekteres, om end de i diskussioner nogen gange udfordres. Indholdet skabes sammen med eleverne, der er med til at sætte temaer for undervisningen op fx ungdomskultur, digital mobning, rigtig og forkert - hvilke værdier har jeg, aktiv dødshjælp osv  

Kloge hænder: 

Formål:

At skabe viden om erhvervsuddannelserne og de forskellige hovedretninger:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Præsentere de forskellige hovedretninger og skabe fordybelse i én af hovedretningerne

At den enkelte får såvel praktisk som teoretisk viden om fordybelsesretningens indhold og muligheder.

Vi har fokus på praksisfagligheden og bruger vores hænder på mange forskellige måder og projekter.