Værdierne

Værdigrundlaget

Forord

Hvidbogen for Rudehøj Efterskole har til formål at give et overblik over skolens grundlæggende formål og værdigrundlag. Med hvidbogen ønsker vi desuden at give læseren en helt klar udmelding om hvem vi er og hvad vi ønsker at give vore elever med hjem i bagagen.

Baggrund

Rudehøj Efterskole er opstået som en vision i den kirkelige fornyelsesbevægelse, der hedder Dansk Oase. Dansk Oase har hjemsted i en luthersk-karismatisk sammenhæng og arbejder for levende kristendom og vedkommende kirkelige samværsformer i Danmark.
Rudehøj Efterskole er en åben skole, der henvender sig til enhver elev uanset baggrund. Det er udgangspunktet, at alle mennesker har lige høj værdi og vil blive behandlet som sådan!

Efterskolen er beliggende i Odder 20 km syd for Århus. Den startede op i august 2001 med ca. 60 elever og har kapacitet til ca. 105 elever. Skolen tilbyder 8., 9., 10. og 11.klasse. 

Formål

Rudehøj Efterskole er en kristen efterskole, der vil formidle autentisk, levende og selvvalgt kristendom. Vi vil udvikle det hele menneske både fagligt, personligt og åndeligt. Den enkelte elev skal opdage sit eget potentiale, få mod og blive robust til at turde være den han/hun er videre ud i livet.

På Rudehøj vil vi give vores elever mange oplevelser, som skal blive til erfaring, som former dem. De unge skal få indsigt og udsigt, og se både deres eget og andres liv i en større sammenhæng.

Rudehøj Efterskole bygger på fem værdier, som vi anser for særligt vigtige, for at have en dynamisk hverdag, hvor efterskolemiljøet er i top. Værdierne, og de handlinger der udspringer af disse, præger miljøet på efterskolen

Værdierne

Levende, autentisk og selvvalgt kristentro

 • En ægte og naturlig del af hele skolens liv
 • Troen formidles relevant og anvendeligt
 • Troen formidles autentisk – med plads til både glæde og tvivl
 • Invitation til kristent fællesskab og personlig relation til Gud
 • Troen er et tilbud - valget er frit

Ambitiøs faglighed

 • Den enkelte elev flytter sig
 • Høj kvalitet i undervisningen
 • Differentierede undervisningstilbud
 • Højt elevengagement
 • Støtte i at udfolde talenter og interesser

Alle har stor værdi

 • Den enkelte elev er værdifuld
 • Andre er værdifulde
 • Forskellighed og mangfoldighed giver værdi og respekteres
 • Plads til initiativ, spontanitet og latter
 • Det er i orden at lave fejl 

Indsigt og udsyn

 • Dannelse og livsduelighed
 • Kendskab til sig selv
 • Kendskab til sig selv i relation til andre
 • Se sig selv og sin rolle i de større sammenhænge
 • Støttes i at turde drømme og at forfølge de bedste

Følgeskab og venskab

 • Den enkelte ses og tages alvorligt
 • Medarbejdere, der involverer sig, er i dialog og giver retning
 • At tale om det, der er svært
 • Åbenhed, ærlighed og nærvær i samspillet med andre
 • Venskaber for livet

Hvidbogen

Du kan downloade vores hvidbog, og læse mere om Rudehøj, lige her:

Hvidbog