Generalforsamling 2022

Generalforsamling på Rudehøj

Hermed indkaldes til online generalforsamling for Rudehøj Efterskoles skolekreds.

 

Generalforsamlingen bliver online igen i år. Det har vi valgt, fordi det gør det muligt at deltage, uanset hvor i Danmark man bor, og fordi vi synes, at online-formatet har virket rigtigt fint de sidste par år.

 

Generalforsamlingen afvikles i øvrigt på samme måde som altid: Du får indsigt i skolens liv, dagligdag og økonomi, du kan stille spørgsmål til skolens ledelse og bestyrelse, og du kan stemme ved afstemningerne.

 

On-line generalforsamling

Torsdag d. 21. april 2022 kl. 19.00-20.30 på nedenstående zoom-link

Vi glæder os til at mødes med jer on-line.

På bestyrelsens vegne

Natalie Videbæk Munkholm

Formand

 

Link til On-line generalforsamling
Rudehøj Efterskoles On-Line Generalforsamling

 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Forstanderens beretning.

4.     Godkendelse af det reviderede regnskab.

5.     Indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er kr. 100 årligt

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Marie Højlund (modtager genvalg), Allan Kjær og Gitte Nørgaard (modtager ikke genvalg)

Udtræder: Natalie Munkholm Bestyrelsen indstiller til valg: Heidi Korsholm Knudsen, Anika Follman Kamadannam, (en tredje kandidat er på vej)

Suppleanter: Ingen

DanskOases repræsentanter fortsætter uændret: Johan Linde og Daniel Kongsgaard Møller

8.     Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Deloitte.

9.     Eventuelt

 

Forslag til emner:
Har du forslag til emner til pkt. 5, så send en e-mail til info@rudehoj.dk senest 7. april 2022.

Endelig dagsorden
Find endelig dagsorden på Rudehoj.dk fra 12. april 2021.

Kontingent:
Du har stemmeret i 2022, når du har betalt kontingent.
Kontakt eventuelt Tine Bak Sørensen på tlf. 8780 0606. 

Regnskab:
Regnskabet kan rekvireres hos Tine Bak Sørensen på tb@rudehoj.dk.

 

Rudehøj Efterskoles On-Line Generalforsamling