Generalforsamling 2021

Generalforsamling på Rudehøj

Hermed indkaldes til online generalforsamling for Rudehøj Efterskoles skolekreds.

 

Igen i år afholdes generalforsamlingen on-line, da alle fortsat er underlagt restriktioner. Vi synes egentlig, at det gik rigtigt fint sidste år - det kan vi sagtens gøre igen.

 

On-line generalforsamling

Mandag d. 19. april 2021 kl. 19.00-20.30 på nedenstående zoom-link

 

Vi vil koncentrere os om selve generalforsamlingsdelen. Her får du indsigt i skolens liv, dagligdag og økonomi, du kan stille spørgsmål til skolens ledelse og bestyrelse, og du kan afgive din stemme ved afstemningerne. Vi glæder os til at mødes med jer on-line.


Link til On-line generalforsamling
Rudehøj Efterskoles On-Line Generalforsamling

 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Forstanderens beretning.

4.     Godkendelse af det reviderede regnskab.

5.     Indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er kr. 100 årligt

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Vinnie Nielsen og Natalie Munkholm (modtager genvalg).

Suppleanter: Ingen

DanskOases to repræsentanter, David Viftrup og Jesper Hansen, udtræder.
DanskOase udpeger nye repræsentanter. 

8.     Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Deloitte.

 

9.     Eventuelt

Forslag til emner:
Har du forslag til emner til pkt. 5, så send en e-mail til info@rudehoj.dk senest 5. april 2021.

Endelig dagsorden
Find endelig dagsorden på Rudehoj.dk fra 12. april 2021.

Kontingent:
Du har stemmeret i 2021, når du har betalt kontingent.
Kontakt eventuelt Jes Jessen på tlf. 8780 0606. 

Regnskab:
Regnskabet kan rekvireres på tlf. 8780 0606 eller på e-mail: jj@rudehoj.dk

 

Rudehøj Efterskoles On-Line Generalforsamling