Generalforsamling 2020

Generalforsamling på Rudehøj

 

Hermed indkaldelse til en lidt speciel generalforsamling for Rudehøj Efterskoles skolekreds.

I år afholder vi on-line generalforsamling for at undgå, at vi samler en hel flok mennesker i samme rum. Det kan vi sagtens!

On-line generalforsamling

Torsdag d. 23. april 2020 kl. 19.00-20.00 via zoom.us på nedenstående link

Generalforsamlingen består i år kun af selve generalforsamlingsdelen.
Du har som skolekredsmedlem mulighed for at deltage gennem at se og lytte til fremlæggelse af alle punkterne på dagsordenen, og når der skal stemmes om noget eller stilles spørgsmål, kan du gøre det via dette link:
Rudehøj Efterskoles On-Line Generalforsamling

 

Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Forstanderens beretning.

4.     Godkendelse af det reviderede regnskab.

5.     Indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er kr. 100 årligt

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Allan Kjær og Gitte Krogh Nørgaard (modtager genvalg).

Udtrådt: Thomas Zabriskie

Bestyrelsens forslag til nyt medlem: Marie Højlund, (Fyns Valgmenighed)

Suppleanter: Ingen

8.     Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Deloitte.

9.     Eventuelt

Forslag til emner:
Har du forslag til emner til pkt. 5, så send en e-mail til info@rudehoj.dk senest 14. april 2020.
Find endelig dagsorden på Rudehoj.dk fra 17. april 2020.

Kontingent:
Du har stemmeret i 2020, når du har betalt kontingent.
Kontakt eventuelt Jes Jessen på tlf. 8780 0606. 

Regnskab:
Regnskabet kan rekvireres på tlf. 8780 0606 eller på e-mail: jj@rudehoj.dk.

Rudehøj Efterskoles On-Line Generalforsamling