Økonomi

Økonomien

Skoleøkonomien bliver dannet af Rudehøj Efterskoles ugepris fratrukket statslig elevstøtte. Sammen med udsendelsen af infobrevet vedlægges der en betalingsopgørelse. Den viser den samlede skoleøkonomi og den enkelte rate, hvor ugeprisen er fratrukket den statslige elevstøtte. 1. rate opkræves via PBS til betaling 1. august 2018. Er der ikke vedlagt en betalingsopgørelse, kommer den, når vi har modtaget elevstøtten.

Du kan klikke her for at  beregne en anslået pris.