Generalforsamling 2019

Lækker middag og generalforsamling

Onsdag d. 24. april 2019 kl 18.00 afholder Rudehøj Efterskole sin årlige generalforsamling.

 

-        Lad Rudehøjs køkken kræse for dig

-        Mød Rudehøjs elever og ledelse

-        Oplev de unge udfolde sig med musik og andre talenter

-        Få mere viden om livet på Rudehøj Efterskole anno 2019

-        Giv din mening til kende om skolens arbejde og vision

-        Nyd fællesskabet med andre, der ligesom dig støtter op om Rudehøj efterskoles vision for hver generation af unge i Danmark.

Efter middagen holder vi generalforsamling - den varer cirka en times tid. Her gør elever og ledelse status på Rudehøjs arbejde med at omsætte vision til virkelighed. Og vi vil rigtigt gerne høre dine inputs og tanker.

Aftenen slutter senest kl. 21.00.

 

Nedenfor kan du finde dagsordenen for generalforsamlingen og du kan downloade indkaldelsen og årsregnskabet.

Ved spørgsmål eller kommentarer til generalforsamlingen, kontakt da endelig Jes på kontoret. Enten pr. mail eller på telefon 8780 0606.

Læs forstander Jacob Hørnings beretning om året der gik

Dagsorden for generalforsamlingen 2019
Onsdag d. 24. april kl. 18-21. 

1.     Valg af dirigent.

2.     Bestyrelsens beretning.

3.     Forstanderens beretning.

4.     Godkendelse af det reviderede regnskab.

5.     Indkomne forslag.

6.     Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er kr. 100 årligt

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Natalie Munkholm (modtager genvalg) og Øjvind Thomasen (modtager ikke genvalg).

Bestyrelsens forslag til nyt medlem: Vinnie Svinth Nielsen

Suppleanter: Ingen suppleanter er valgt

8.     Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår Deloitte.

9.     Eventuelt

 

Forslag til emner:
Har du forslag til emner til pkt. 5, så send en e-mail til info@rudehoj.dk senest 10. april 2019.

Kontingent:
Du har stemmeret i 2019, når du har betalt kontingent i 2019.
Kontakt eventuelt Jes Jessen på tlf. 8780 0606.

Regnskab:
Under downloads er der et sammendrag af regnskabet.
Du kan rekvirere hele regnskabet på tlf. 8780 0606 eller e-mail til jj@rudehoj.dk.

Downloads

Årsregnskab for 2018

Indkaldelse til generalforsamling 2019