Musikefterskole i Jylland - Vi elsker musik på Rudehøj Efterskole

Musikprofilen

Vi elsker musik på Rudehøj

... og musik fylder rigtig meget på Rudehøj efterskole!!

Hvis du selv spiller eller er interesseret i at spille musik på Rudehøj kan du vælge vores musikprofil og en lang række valgfag, som vil udvikle dig som musiker og sanger. Men hertil kommer, at der i løbet af året vil være en hel række musikarrangementer på skolen. Vi har to lækkert udstyrede musiklokaler, et lydstudie og tre scener, som vi bruger til afholdelse af forskellige arrangementer.

Den helt store satsning er vores musical i marts måned, hvor alle elever er involveret i opsætningen og hvor skolens musikelever selv står for at skrive de fleste af sangene. Vi afholder også koncerter i forbindelse med SPIL DANSK dagen i oktober, julekoncert i december og forårskoncert i april, hvor skolens elever vil medvirke.

Skolens lovsangsbands vil afholde et antal lovsangsaftener i løbet af året, og der vil ofte være lovsang til Godnat Gud på hverdagsaftenerne.

I maj måned deltager vi på hele to musikfestivaler, hvoraf den ene, AFTRYK, er med deltagelse af 2000 musikelever og hvor bands som Tako Lako, Dance With Dirt og Reptile Youth de seneste år har været hovednavne på festivalen.

På AFTRYK har vi også haft Rudehøj-bands, der har vundet konkurrencen, hvor hovedpræmien er at få muligheden for at optræde på SPOT-festival.

Dertil kommer at i løbet af året har et antal koncerter og workshops i huset. Vi har haft navne som Tako Lako, Sofia Hedia, Velvet Volume, New Divine, Asynje, Balthasar og Mund de Carlo, Arvid, Ida Gard, Northern Assembly, Anette Bjergfeldt og Jørgen Thorup (kendt fra Shubidua) og mange flere, i huset i løbet af de sidste par år.

Og så har vi ikke nævnt at vi jævnligt har fællessang, eller at skolens lærere flere gange om året optræder med legendariske musikindslag...

Musikprofil

Vælger du musikprofil, skal du have faget MUSIK + minimum et musikfag mere. Ved at vælge Musikprofilen, får du mulighed for at udvikle din musikalitet på en række forskellige områder.

Med en musikprofil får du desuden mulighed for at deltage på festivaler og koncerter ud af huset. Det kunne f.eks. være koncerter, workshops på Konservatoriet, orkesterprøver i Musikhuset, AFTRYK-festivalen, SPOT-festival, Århus festuge og andre tilbud, vi løbende præsenterer.

Så skynd dig - få valgt noget musik, og bliv en del af musikprofilen på Rudehøj.

Nedenfor kan du læse meget mere om alle de musikvalgfag vi har på Rudehøj. 

Desuden er hverdagen fyldt med musik, og der er altid mulighed for at bruge fritiden i øvelokalerne eller i studiet. 

MUSIKLINJE

MUSIKLINJEN er for dig, som elsker at have med musik at gøre og vil fordybe dig i musikkens verden. Det er tilrettelagt som et helårsfag, så du får mest ud af faget, hvis du har det gennem hele året.

Her vil du møde mange forskellige sider af, hvad musik handler om. Vi vil have et særligt fokus på den skabende side af musikken igennem undervisning i sangskrivning, stomp, rytmik og performance. Den teoretiske side af musikken har også et vigtigt fokus i form af musiklytning, nodelære, akkordkendskab, musikhistorie osv. Endelig har vi særlig fokus på musikkens tekniske side, hvor du vil blive introduceret til brugen af skolens lydstudie og deltage i musikindspilninger.

Desuden vil vi tilrettelægge en del af undervisningen ’ude af huset’ i forbindelse med koncerter, workshops osv.

MUSIKLINJEN er for dig, der elsker at fordybe dig i hele musikkens univers – og vi glæder os til at nørde og nyde musikken sammen med dig!

Vi opfordrer til at du kombinerer MUSIKLINJE med et af skolens øvrige musikfag, da det samlet danner et godt udgangspunkt for din musikalske udvikling i løbet af dit Rudehøj-år. 

Sammenspil - øvede

Et valgfag for dig der elsker at spille musik med andre. Uanset om du spiller eller synger er du velkommen. Det er et krav at du kan spille/i forvejen. Vi taler om musiske roller i sange, og udforsker forskellige numre og musikgen- rer i løbet af året.

Du har en positiv indstilling til musikken og dem du skal spille med, og elsker når sammenspillet giver gåsehud over hele kroppen, også selvom det ind- imellem vil kræve blod, sved og tårer at få det til at lykkes. Vi drister os nok også ud i at komponere vores egne numre - og så bliver der mulighed for at præsentere det vi har lavet på caféaftner, skolearrangementer og festivaler 

Sammenspil - begynder

Et valgfag for dig der elsker musik, men ikke har så meget erfaring med at spille og synge endnu. Men her er chancen for at prøve musikken af sammen med andre i samme båd!

Det er ikke et krav at du kan spille eller synge, men du skal være forberedt på, at det kræver blod, sved og måske tårer at få et nummer op at swinge. Men så er det til gengæld også hele kampen værd!

Du får mulighed for at optræde til caféaftner, skolearrangementer og festivaler. 

Sang

Sang er for dig, der elsker at synge - og for dig, der ønsker at udvikle dig både som solosanger - og korsanger. Du kommer til at arbejde med din egen sangteknik, at synge flerstemmigt sammen med andre, bruge forskellige klangfunktioner og at arbejde med dig selv som solosanger. Og så skal vi selvfølgelig synge en masse fede sange.

Undervisningen vil både indeholde solosangsundervisning, sang som fælles kor - og en opdeling i mindre korgrupper, fordelt efter niveau. 

Vi kommer selvfølgeligelig til at præsentere det, vi laver på caféaftener, skolearrangementer og festivaler. 

Sang kan vælges både for et halv - og for et helt år, men undervisningen forløber samlet over et år. 

Lovsang

Lovsang er et fag som kombinerer musik og sammenspil, med det at udtrykke hvem Gud er. Det skal vi dykke ned i sammen. Det er et krav at du har musisk erfaring – enten som sanger eller musiker.
Vi spiller både danske og engelske lovsange/salmer.

Lovsang er et særligt fag, fordi man hele tiden arbejder frem mod næste arrangement eller lovsangsaften. Derfor er tempoet højt, da der skal bygges et rimelig stort repertoire op. Det er ikke et fag, hvor man lærer at spille eller synge, men bringer det i spil man allerede kan, i fællesskab med andre.

Ved mange tilmeldinger danner vi flere lovsangsbands. Vi har også fokus på bandkultur og på det at lede andre i lovsang, og de udfordringer der kan ligge i at stå på scenen.
Du vil desuden få mulighed for at være en del at en lovsangshuddle. 

Pigekor

Pigekor er for dig, der godt kan lide at synge og har lyst til at udfordre dig selv. Vi vil synge flerstemmige sange og træne vores stemmer. Du behøver ikke være øvet sanger eller have stor erfaring, du skal bare have lysten. Kom som du er. 

Instrumentundervisning

(Trommer, saxofon, klaver, guitar(begynder) og bas(begynder))

Instrumentundervisning er for dig, der har lyst til at lære at spille et instrument eller som gerne vil blive bedre. Vi arbejder på at opnå færdigheder og forståelse for instrumentet. Undervisningen tager udgangspunkt i den enkeltes elevs niveau. Undervisningen vil indeholde en smule teori og det forventes at eleverne øver sig fra lektion til lektion.

Sangskrivning

Sangskrivning er et halvårs-fag for dig, der gerne vil arbejde med eller udvikle din sangskrivning.
Det kan også være for dig, der aldrig har skrevet en sang før, men som har lysten til at prøve kræfter med det.
At skrive en sang kræver tid, og den tid sætter vi af i dette fag.
Nogle gange arbejder du med sange du allerede er i gang med. Andre gange vil der være et oplæg, som du skal skrive sange ud fra. Det kan være et "håndværks-input”, et tema, et musisk benspænd, et lyrisk fokus, co-writing eller andet.

Du skal være interesseret i både at skrive tekster og melodier. Du vil både arbejde på egen hånd og nogle gange med andre. Det er klart en fordel, hvis du spiller et instrument også, så du har et “redskab" at arbejde på, når du skriver. Det kunne være guitar eller klaver.
I slutningen af hver lektion, præsenterer vi dagens arbejde for hinanden, og får respons og ideer til det videre arbejde, for det er ikke sikkert din sang bliver færdig på en times tid...