eSport

eSport

Vi benytter Esport Service, som har arbejdet med esport undervisning på tværs af hele Danmark og har stor bred erfaring i esporten. Det gør, at vi er sikret høj kvalitet på undervisningen samtidig med at de tager hånd om rammerne er optimale for esport undervisning og træning.

Vores værdier er som følgende:

Fokus og arbejde for mindre online mobning, racisme og mandschauvinisme. Der er desværre en udbredt usund kultur i gaming miljøet igennem de sidste mange år og eftersom der har manglet en politisk indsats på det, gør vi vores igennem vores undervisning sit til at give de unge mennesker oplæring i etik og moral. Vi opfordrer til at starte ved den enkelte elev, som selv er ansvarlig for sit og derved kan påvirke andre.

Mere sundhed i eSport hører sig til, den udbredte fordom om cola og pizzaer i en mørk kælder er ikke rigtig. Men for at de unge mennesker kan udvikle deres hjerne, imens de dyrker denne hjerne sport, giver vi dem retningslinjer til hvordan de undgår krum ryg og samtidig til hvordan de skal arbejde med deres kost for at opnå en mere sund krop. Sundere krop, sundere sind som er deres primære værktøj i eSporten. Du oplever ingen eSport udøvere på højeste plan, som lever decideret usundt. Motion og kostplaner er derimod en del af deres dagligdag.

Mindre gambling i eSport. Der er en tendens til mindreårige gambler om skins, bruger mange penge på at købe skins som de så gambler for. Dette er endnu en af de vigtige ting, som vi kæmper for bliver rettet op på og har i vores undervisning forbudt gambling samt tager afstand til boosting.

Vi arbejder ikke på at skabe den næste superstjerne i eSporten, men mest fokus på at skabe gode kompetencer til erhvervslivet og det voksne liv for den individuelle elev igennem denne hjernesport.

Fagligt indhold:

Samarbejde ( brug af opgaver/øvelser med afsæt i Forsvarets opgave inden for området)

Fysisk træning ( afsæt i fysioterapeutiske og ergonomiske øvelser)

Opgavefordeling/ansvar

Alternative og kreative løsnings- og metode valg

Gaming IQ (udvikle evne til at forudse og ”læse” mulighederne i opgaver)

Udvikle på matematiske vinkler/økonomiske vinkler (vinkler i forhold til spillets opgaver/styring af ressourcebrug osv.)

Stimulere læringsmotivationen via gaming

Udvikle på fysisk træning og kostkendskab

I eSport vil du tilegne dig en række egenskaber, som du kan tage med dig videre i andre henseender. Da eSport i mange spil er et holdspil, vil du lære kommunikation og teamwork; hvordan du arbejder sammen med andre på et professionelt plan, samt hvordan i løser interne konflikter. Du vil udvikle en problemløsende, kritisk og abstrakt tankegang, som er essentiel for at udvikle som strategisk.

For at blive bedre som eSportudøver, skal man blive med at kæmpe med detaljer indenfor spillet flere gange om ugen for at nå et højere niveau. Denne kamp vil undervejs blive hård, hvorfor man udvikler selvdisciplin og en faglig stædighed, som kan være gavnlig i uddannelses sammenhæng såvel som på arbejdsmarkedet. Hurtige analyser og beslutninger er essentiel for en eSport udøver, så disse egenskaber får man også bygget på.

Som forælder, kan man måske engang imellem være nervøs for om de mange timer for skærmen er skadelige. Det kan de være, hvis de bliver brugt forkert. Derfor sætter vi rammer op for de unge mennesker, som gør at de kan udvikle sig samtidig med at vi tager hånd om de dårlige ting, således vi får dem væk fra dit barn.