Efterskole 8. klasse → Læs om mulighederne for 8. klasse efterskole

Efterskole 8. klasse

På Rudehøj Efterskole har vi også mulighed for at oprette 8. klasse i kommende skoleår.

8. klasse på efterskole fungerer i udgangspunktet ligesom vores 9. eller 10. klasser. Dog er der den forskel, at 8. klasserne ikke går til folkeskolens prøver i slutningen af skoleåret. I stedet arrangerer vi årsprøver, så der bliver god mulighed for at øve sig frem mod 9. klasse.

Desuden har 8. klasse også en årgangsrejse, ligesom 9. og 10. klasse. Denne rejse kræver ikke ekstra betaling.

Målsætningen for efterskolens 8. klasse:

  • Eleverne skal opleve en undervisning med kreative og innovative elementer;spændende, udviklende og vedkommende undervisning.
  • Udvikle elevernes evne til at undres.
  • Udvikle elevernes koncentrationsevne.
  • Gøre eleverne dygtigere.
  • Træne eleverne i projektarbejdsformen. (Indsamle, vurdere, sortere, bearbejde og præsentere resultatet)
  • Have faste strukturer, som skaber tryghed og genkendelighed.
  • Give eleverne en oplevelse af selvværd samt forståelse for at være en del af et fællesskab.
  • Følge eleverne tæt gennem coaching, så de når de mål, som de selv har været med til at sætte.

Med ovenstående målsætninger er det væsentligt at eleverne i 8. Klasse har lyst til at gå i skole. Der forventes et positivt engagement, eleverne skal komme til tiden, være forberedt og parate til at indgå i undervisningen.

Der er obligatorisk undervisning i følgende fag:
Dansk, engelsk, matematik
De humanistiske fag: Kristenliv, historie, samfundsfag,
De naturvidenskabelige fag: geografi, biologi, fysik/kemi, idræt
Tilbudsfag: tysk eller fransk

Mens 9. og 10. klasse går til afgangsprøve, har 8. klasse årsprøver.

Årgangsrejse i 8. klasse

På Rudehøj er vi vilde med at rejse, og vi ved også, at rejser er med til at gøre noget rigtig godt for fællesskabet. Derudover er der en særlig mulighed for at have et særligt fagligt fokus, når vi får mulighed for at være on-site, på vores rejser.

Alle vores årgange har en rejse, så det er selvfølgelig også gældende for vores 8. klasse. Tidligere destinationer for vores årgangsrejser har været: London, Berlin og Barcelona.

Hvis du overvejer at skulle i 8. klasse på efterskole, så kig forbi til en snak og en rundvisning. Her svarer vi også gerne på alle de spørgsmål I måtte have.